Zawory bezpieczeństwa

Podstawowym rodzajem urządzeń stosowanych w celu zapobiegania nadciśnieniu w zakładzie są zawory bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa działa poprzez wypuszczenie z instalacji pewnej ilości płynu, gdy osiągnięte zostanie wcześniej ustalone ciśnienie maksymalne, tym samym zmniejszając nadciśnienie w bezpieczny sposób. Ponieważ zawory bezpieczeństwa mogą być jedynym urządzeniem zapobiegającym katastrofalnej awarii w warunkach nadciśnienia, ważne jest, aby każde z nich mogło pracować przez cały czas i we wszystkich możliwych warunkach.

Zawory bezpieczeństwa powinny być instalowane wszędzie tam, gdzie prawdopodobne jest przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego systemu lub zbiornika ciśnieniowego. W systemach parowych zawory bezpieczeństwa są zazwyczaj wykorzystywane do ochrony kotła przed nadciśnieniem i innych zastosowań, takich jak np. sterowanie redukcją ciśnienia za regulatorem. Chociaż ich główna rola polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa są również stosowane w procesach technologicznych, aby zapobiec uszkodzeniu produktu w wyniku nadciśnienia. Nadwyżka ciśnienia może być generowana w wielu różnych sytuacjach, w tym również w:

zawory bezpieczeństwa

Termin "zawór bezpieczeństwa" jest ogólnym terminem opisującym wiele odmian urządzeń zaprojektowanych w celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi ciśnienia wewnętrznego płynu. Szeroka gama różnych zaworów jest dostępna dla wielu różnych zastosowań i kryteriów wydajności. Ponadto pewne normy definiują następujące terminy ogólne:źródła:
http://bthnuma.pl/