Zawory bezpieczeństwa

Podstawowym rodzajem urządzeń stosowanych w celu zapobiegania nadciśnieniu w zakładzie są zawory bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa działa poprzez wypuszczenie z instalacji pewnej...

Więcej...