Charakterystyka przenośników łańcuchowych

Przenośniki łańcuchowe działają na zasadzie wzajemnego połączenia: łańcuch łączy każde koło zębate, co zapewnia płynny proces przenoszenia. Przenośniki łańcuchowe posiadają szereg kół zębatych połączonych w system ciągły za pomocą łańcucha. Zazwyczaj każde koło ma zęby, które tworzą swobodne obrotowe połączenie z łańcuchem. Do łączenia kół zębatych powszechnie stosuje się konwencjonalne łańcuchy stalowe lub wieloosiowe łańcuchy z tworzywa sztucznego. W rezultacie ta klasa przenośników jest najlepiej przystosowana do transportu produktów o dużej nośności.

Aby zapewnić optymalną wydajność, przenośniki łańcuchowe powinny być umieszczone w pozycji poziomej. Stwarza to łatwe i stabilne warunki do manipulowania produktami. Jednak przenośniki mogą być również stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są operacje kątowe, ponieważ koła zębate mogą być regulowane i mocowane pod różnymi kątami.

przenośnik łańcuchowy

Gdy produkty potrzebne do transportu zostaną bezpiecznie załadowane na przenośniki łańcuchowe, można włączyć system poprzez manipulację przyciskiem ON/OFF lub przełącznikiem. Powoduje to ruch obrotowy układu silnika w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w zależności od pożądanego kierunku ruchu. Prowadzi to do ruchu połączonych sieciowo kół zębatych i łańcucha w tym samym kierunku co silnik. W rezultacie przenośniki łańcuchowe przenoszą ładunek przez układ napędowy na ostatni bieg, na którym następuje rozładunek. W przypadku operacji jednokierunkowych, systemy przenośników mogą być również dostosowane do potrzeb klienta, aby umożliwić ruch w dowolnym kierunku. Osiąga się to poprzez zintegrowanie dwóch lub więcej silników na każdym końcu systemu przenośnika.

Prosta struktura przenośników łańcuchowych pozwala na szybki montaż i bezproblemową konserwację. Umieszczając na nich materiały sypkie, nie trzeba martwić się o ich wytrącenie się z powierzchni, po której zostają przemieszczane, ponieważ zsypywane są za pomocą specjalnych zgarniaków. Najczęściej wykorzystuje się je do rozładowywania produktów magazynowanych w zbiornikach, do przemieszczania niewykończonych części metalowych w procesach mycia oraz części sproszkowanych i części metalowych w piecach do suszenia lub spiekania. Przenośniki taśmowe i łańcuchowe razem zaspokajają większość potrzeb związanych z transportem w produkcji części, przetwórstwie spożywczym i pakowaniu oraz w ogólnej produkcji produktów konsumpcyjnych i handlowych.

Krótkie odcinki przenośników łańcuchowych są często wykorzystywane jako mechanizm przenoszenia łańcucha jako część większego systemu transportowego. Te przenośniki łańcuchowe są często instalowane w celu przemieszczania pojemników lub palet pod kątem prostym z przenośnika rolkowego, lub w innej orientacji na przenośnik rolkowy. Przenośniki łańcuchowe mogą być również używane, gdy spód palety nie nadaje się dla rolek.
źródła:
http://www.pomkalisz.pl/przenosniki-lancuchowe.html