Zalety obróbki mechanicznej CNC

Obróbka mechaniczna CNC, inaczej znana jako obróbka sterowana numerycznie, jest opłacalnym sposobem na zwiększenie wydajności w miejscu pracy. Maszyny CNC szybko stają się popularnym atutem w produkcji skomplikowanych i złożonych części dla różnych gałęzi przemysłu, w tym morskiego, lotniczego, motoryzacyjnego i medycznego. Wynika to z wielu zalet maszyn CNC w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Rodzaje obróbki mechanicznej CNC obejmują frezowanie, wiercenie i tokarki. Wiertarka CNC obraca się w celu usunięcia części elementu, natomiast tokarka przesuwa materiał względem wiertła. We frezowaniu CNC, narzędzia obrotowe odcinają materiał od jednostki. Wszystkie te rodzaje obróbki zostają wykonane z wyjątkową precyzją za pomocą komputerowego sterowania numerycznego.

Zalety obróbki CNC

Zalety maszyn CNC w porównaniu z konwencjonalnymi metodami obróbki są liczne; maszyny te wykorzystują wyższy poziom automatyzacji i redukują możliwe błędy, jednocześnie zwiększając produktywność i efektywność kosztową we wszystkich dziedzinach. Oto zbiór głównych zalet, jakimi wyróżnia się obróbka mechaniczna CNC:

Wydajność

frezowanie

Maszynę CNC można zaprogramować do wykonywania złożonych serii czynności, bez konieczności ciągłego monitorowania jej pracy. Może to obejmować zautomatyzowaną obróbkę poza godzinami pracy w niektórych konfiguracjach, co znacznie zwiększa produktywność i wydajność. Jest to szczególnie przydatne w przypadku inżynierów obsługujących kilka centrów CNC.

Spójność

Obróbka mechaniczna CNC eliminuje błędy, które pojawią się przy pracy ręcznej. Maszyny CNC są bardzo spójne i dokładne w pracy, jaką wykonują, zapewniając klientom jednolite i bezbłędne produkty. To właśnie sprawia, że obróbka mechaniczne CNC jest tak istotna w obszarach, w których jakość jest priorytetem, ponieważ poziom niezawodności i jakości wykonywanej pracy jest znacznie wyższy.

Efektywność kosztowa

Maszyny CNC więcej niż rekompensują swoje koszty początkowe z wysoką wydajnością i mniejszą liczbą błędów w powstałych komponentach. Operatorzy wymagają również mniejszego szkolenia w zakresie obsługi maszyny CNC i mogą nauczyć się obsługiwać maszynę w środowisku wirtualnym, eliminując potrzebę szkolenia obrabianych elementów. W miarę jak maszyny te stają się coraz bardziej popularne i rozpowszechnione, ich koszt będzie nadal spadał.

Bezpieczeństwo

Wszelkie kwestie bezpieczeństwa, takie jak zacięcie lub inny błąd w obróbce, w przeciwieństwie do konwencjonalnej obróbki z otwartą osłoną, są szkodliwe tylko dla maszyny, a nie dla operatora.

Wszechstronność

Maszyny CNC mogą być w krótkim czasie przeprogramowane w celu wyprodukowania zupełnie nowego produktu, co czyni je idealnymi do krótkich lub długich serii produkcyjnych. Możesz zmienić programowanie bez konieczności poświęcania czasu lub ponoszenia zbyt dużych kosztów.


źródła:
http://zomit.eu/uslugi/obrobka-skrawaniem.html